830,000 (đã bao gồm VAT)
1,510,000 (đã bao gồm VAT)
1,560,000 (đã bao gồm VAT)
2,050,000 (đã bao gồm VAT)
2,150,000 (đã bao gồm VAT)
2,550,000 (đã bao gồm VAT)
2,880,000 (đã bao gồm VAT)
3,510,000 (đã bao gồm VAT)

Tư vấn miễn phí 0909 357 880